Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Kan du ha krav på bostøtte?

Bostøtte er en statlig støtteordning for deg som har lave inntekter og høye boutgifter.

Her kan du sjekke om du kan ha krav på bostøtte:
https://husbanken.no/person/bostotte/kan-jeg-faa-bostotte/

Velg hvilken kommune du bor i, og hvor mange dere er i husstanden.
Husk at alle i husstanden må ha folkeregistrert adresse i samme hus.
Hak også av om noen i husstanden er ung ufør eller alderspensjonist med sivilstatus enslig.

Har du en lavere brutto inntekt per måned enn det som fremkommer i kalkulatoren, så bør du søke om bostøtte.

For en person som er enslig er grensen for rett til bostøtte i dag kr 23549 (brutto).
Har du lavere brutto inntekt enn dette, bør du søke bostøtte.

Her kan du søke om bostøtte
Det er kommunen som registrer og sjekker søknadene om bostøtte, men søknadene behandles av Husbanken.