Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Innspillsmøte om spillemiddelordning for anlegg til idrett og fysisk aktivitet

Troms og Finnmark fylkeskommune inviterer til innspillsmøte om spillemiddelordningen for anlegg til idrett og fysisk aktivitet i Tromsø, 5. januar.

Troms og Finnmark fylkeskommune inviterer til innspillsmøte om spillemiddelordningen for anlegg og fysisk aktivitet 5. januar 2023. Statssekretær Gry Haugsbakken, i Kultur-, og likestillingsdepartementet, vil lede møtet og ber om innspill på temaene som er vedlagt i invitasjonen.

Det vil bli innlegg fra organisasjoner som forholder seg til spillemidlene og det vil være mulighet for innspill fra salen. Det er ønskelig at politikere, representanter fra frivilligheten samt friluftsrådene deltar på møtet.

Det vil også være mulig å se på møtet via streaming og vi jobber med muligheten til 2-veis kommunikasjon under møtet. Vi vil ha begrensninger på antall personer som kan møte fysisk. Vi ber derfor om at idretten, idrettsråd, friluftsrådene, skyttersamlag og andre organisasjoner samordner sin deltakelse. Nevnte organisasjoner kan delta med maksimalt 5 deltakere hver. Øvrige deltakere som ønsker å delta kan følge møtet digitalt. Vi gjør oppmerksom på at alle kan sende inn skriftlige innspill til anlegg@kud.dep.no. Det bes om at innspillene merkes med organisasjonen og fylkestilhørigheten i tittellinjen.

Plan for møtet:

11:00 møtestart

Statssekretær innleder

Forberedte innlegg

Diskusjon/ordet fritt

Statssekretær avslutter

Kl 14:00 møtet avsluttes

Enkel mat og kaffe/te under møtet For påmelding for fysisk deltakelse i Tromsø, send epost til ida.maria.ruiken@tffk.no

For digital deltakelse send påmelding til: johnni.handstad@tffk.no

Siste påmeldingsfrist: Torsdag 15. desember 2022

For spørsmål om innspillsmøtet kan rettes til Ida Ruiken, 90282189 eller Johnni Håndstad, 995 77 390