Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Kommuneoverlegen informerer

Informasjon om smitteverntiltak mot koronavirus i skoler og barnehager i Tana kommune

Smittevernrådene for covid-19 bygger på de samme prinsippene som før gjenåpningen 25. september i år. De grunnleggende smitteverntiltakene, slik som å holde seg hjemme når man er syk og god hånd- og hostehygiene, er effektive også ved nye varianter og andre luftveisvirus. Det er først og fremst personer med symptomer som er smittsomme, og smittsomheten er størst idet symptomene oppstår. Derfor vil rådet om å holde seg hjemme ved symptomer kunne bidra til å begrense smittespredning uavhengig av hvilket luftveisvirus det dreier seg om.

Dersom det påvises covid-19 hos en ansatt eller elev i barnehage eller skole, vil den som er smittet bli satt i isolasjon. Det er ikke lenger krav om karantene for friske familiemedlemmer eller nærkontakter, men husstandsmedlemmer følges opp av helsevesenet. Barn og unge i barnehage og skoler kan gå på skolen som vanlig så lenge de er friske. Barn og unge blir sjelden alvorlig syke av covid-19, dette gjelder også for barn og unge med alvorlige og kroniske sykdommer eller tilstander. Fordi barn gjerne ikke blir så syke, smitter de også lite.  

De samme retningslinjene gjelder for barn av foreldre som blir smittet. De følges opp av helsevesenet og kan gå i barnehagen eller på skolen, dersom de er friske.

De grunnleggende rådene som gjelder nå, og som Tana kommune følger, er:

  1. Syke personer skal ikke være på skolen/i barnehagen. Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme.
  2. God hygiene. Hostehygiene er viktig for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene er viktig for å hindre kontaktsmitte.
  3. Godt renhold. Godt renhold forebygger indirekte kontaktsmitte. 

Nærmere informasjon finnes på https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/andre/smittevern-i-skoler-og-barnehager/?term=&h=1

Barnehagene- og skolene i Tana har under pandemien utarbeidet gode planer i henhold til trafikklysmodellen, slik at nødvendige tiltak kan igangsettes raskt i tilfelle økende smitte i befolkningen eller det oppstår et utbrudd i skole- eller barnehage. En normal skole-/barnehagehverdag er viktig for barns helse, og det er en nasjonal målsetting om å holde barnehager og skoler åpne.

 

Kjell Magne Johnsen

Kommuneoverlege