• Arbeiderpartiet
  • Deanu Sámelistu - Samelista i Tana
  • Fremskrittspartiet
  • Høyre
  • Norgesdemokratene
  • Senterpartiet
  • Venstre

Valglistene er lagt ut til gjennomsyn på følgende steder:

Valgstyrets vedtak om godkjenning av valglister kan påklages. Klagen må være fremsatt 7 dager etter denne kunngjøringen, jf. valgloven § 6-8, til Tana kommune, Rådhusveien 24, 9845 Tana 

Valglistene er lagt ut til offentlig ettersyn på Tana Rådhus og på kommunes nettside, www.tana.kommune.no