Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Gielddahoavda

Deanu gieldda bajimus hálddahus jođiheaddji lea 

Gielddahoavda  Inger Eline Eriksen Fjellgren
Mátketelefovdna: 464 00 202 
e-poasta: inger.fjellgren@tana.kommune.no

 

§ 13-1.Gielddahoavda. Doaimmahanváldi ja barggut

Gielddastivra ja fylkadiggi nammadit ieža gielddahoavdda, mii galgá leat jođiheaddjin gieldda ja fylkagieldda hálddahusas.

Gielddahoavda galgá jođihit gieldda ollislaš dahje fylkagieldda hálddahusa, spiehkastagaiguin mat čuvvot lágaid, ja bagadusaid vuolul, njuolggadusaid dahje lasáhusaid mielde maid gielddastivra dahje fylkadiggi addá.

Gielddahoavda galgá fuolahit ahte áššit mat ovdán biddjojuvvojit álbmotválljejuvvon, leat dohkálaččat guorahallon. Guorahallan galgá addit fáktálaš ja rievttálaš vuođu mearrádus dahkmii.

Gielddahoavda galgá fuolahit ahte mearrádusat mat leat dahkkojuvvon álbmotválljejuvvon orgánain, biddjojuvvojit johtui vuođuškeahttá maŋidemiid haga. Jus gielddahoavda fuomáša ahte fáktálaš dahje rievttálaš dilit main lea guovddáš váikkuhus mearrádusaid čađaheapmái, de galgá son almmuhit das álbmotválljejuvvon orgánaide heivvolaš vuogi.

Gielddahoavddas lea čoahkkin- ja hállanriekti buot gieldda dahje fylkagieldda álbmotválljejuvvon orgánain, earret dárkkistanlávdegottis. Gielddahoavda sáhttá bivdit iežas vuollásaččaid doaimmahit dien rievtti iežas bealis.

Álbmotválljejuvvon orgána sáhttá addit gielddahovdii fápmudusa dahkat mearrádusaid main eai leat prinsihpalaš mearkkašumit, jus gielddastivra dahje fylkadiggi ii leat mearridan juoidá eará.

Gielddahoavddas lea jotkkolaš ovttaskas bargi bargiidovddasvástádusas, nu maiddái nammademiin, eretcealkimiin, suspenšuvnnain, earrodearvvuođain ja eará virggálaš doaimmain, jus eará ii leat mearriduvvon lágain.

 

Dan lassin gullet hálddašan jođiheapmái guokte gielddajođiheaddji

   
 

Heidi Wilsgård        

Gieldda dearvvašvuođa ja fuolahus jođiheaddji          

Gieldda bajásgeassin jođiheaddji

Mátketelefovdna 

Mátketelefovdna + 47 464 00 204

e-poasta: 

e-poasta : hmw@tana.kommune.no