Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Lokale forskrifter gjeldende for Tana kommune

Tana kommune har en rekke lokale forskrifter. At de er lokale, betyr at de kun regulerer forhold i Tana. Noen er vedtatt av kommunen, andre av sentrale myndigheter.

Tana kommunes lokale forskrifter ligger også på det nasjonale registeret Lovdata.
2007-11-12 Les mer...

Ny forskrift og gebyrregulativ for vann- og avløpsgebyrer fra 1/1-2011

Kommunestyret vedtok 15. desember ny forskrift og nytt gebyrregulativ gjeldende fra 1. januar 2011.

2010-12-27 Les mer...