Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Formannskapets innstilling til budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019

Tana formannskap sin innstilling til Budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 for Tana kommune er lagt ut til offentlig ettersyn i resepsjonen på Tana rådhus, Tana bibliotek og www.tana.kommune.no Endelig behandling skjer i kommunestyret den 17.12.2015.