Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Deanu gielda – Tana kommune en åpen kommune

offentlighet

Tana kommune klatret fra 0 poeng i 2021 til 17 poeng av 20 mulige poeng på årets åpenhetsbarometer. Vi går derfor fra siste plass på landsbasis til å bli best i Finnmark.

Åpenhetsbarometeret er en undersøkelse av alle landets kommuner gjennomført av Kommunal Rapport i samarbeid med Norsk Presseforbunds offentlighetsutvalg.

Poengmessig betyr dette at Tana kommune fikk best resultat av alle Finnmarks kommuner og havnet dermed på 2. plass i Troms og Finnmark etter Harstad kommune. På landsbasis kom vi på 29. plass av i alt 356 kommuner.

Undersøkelsen består av 16 måleparametere. De måles dels via en spørreundersøkelse, dels via en analyse av kommunens nettsider.

Der vi denne gangen ikke klarte å innhente poeng vil vi gjøre tiltak for å forbedre oss.

Tiltak innført i Tana kommune siden undersøkelsen i 2021:

  • Besvart undersøkelsen innen fristen
  • Hatt fokus på besvarelse av innsynskrav med gjennomgang av restanselister
  • Fellesopplæring offentleglova og én til én opplæring
  • Organinterne dokumenter journalføres i kommunens offentlige postliste, dvs. at organinterne dokumenter i utgangspunktet er offentlige.
  • Arbeid igangsatt med kommunikasjonsstrategi

Kommunedirektøren skal ikke legge seg på laubærene, men fortsette arbeidet med økt offentlighet i tråd med Tana kommunes kjerneverdier ansvar, omsorg, respekt og åpenhet.

Rapporten finnes i sin helhet i Kommuneindeks_2022-2.pdf (presse.no)

offentlige damer.jpg