Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Dagsturhytte i Tana?

Tana kommunestyre har satt av kr 40.000,- i egenandel i budsjettet for 2021 for å få på plass en dagsturhytte i Tana. Dette planlegges gjennomført i samarbeide med Finnmark friluftsråd og eventuelt lag og foreninger i Tana.

Dagsturhytte

Oppdatert 25. februar 2021:
Det er pr 25. februar ikke sendt inn noen forslag til kommunen.

Vi setter frist på å komme med forslag til 1. mai 2021.
Utformingen av dagsturhytta med panoramavindu og ildsted gjør at det kan være en fordel at plasseringen er på et sted med litt utsikt.
Når kommunen har fått inn forslag så vil vi utarbeide et sakfremlegg til politisk behandling.

Kommunen ønsker begrunnet forslag på hvor en slik dagsturhytte kan plasseres i Tana kommune.
Tanken er at den skal kunne benyttes av turgåere som ly og gjerne plasssert i tilknytning til et turmål.

Finnmark friluftsråd jobber med finansiering slik at kostandene for oppføring i stor grad skal finansieres eksternt.

Send forslag til postmottak@tana.kommune.no

For mer info: 
Magnhild Stock telefon 46400274 epost: magnhild.stock@tana.kommune.no