Giella Giella Giella Visning: A A A A A
toppbilde

Kjære Tanaværinger!

2020 ble helt annerledes enn jeg forestilte meg på forhånd. På privaten starta jeg året med rundvask av kjøkkenet etter at en gjenglemt termos full av kakao eksploderte. Jeg skal ikke påstå at resten av året fortsatte på samme måten, men noe som kjennetegner dette året er at kommunen og resten av samfunnet har brukt mye krefter på å håndtere uventede hendelser. Koronaen, utredningen av Tine-strukturen, banknedleggelsen, sammenslåingen av Indre Finnmark tingrett med Øst-Finnmark tingrett og den grove økonomisk utroskapen mot kommunen som ble avdekket på slutten av året er alle eksempler på det. For mange har dette året bydd på store prøvelser.

2020-12-23 Les mer...
Juletre utenfor menighetshuset ved Tana bru

Buorit juovllat ja buorre ođđajahki!

Deanu sátnejođiheaddji sávvá buot Deanu gieldda ássiide buriid juovllaid ja buorre ođđa jagi!
2012-12-21 Loga eambbo...
Landbruksskolen

Deanu joatkkaskuvla ja Finnmárkku LOSA ferte bisuhuvvot

Deanu ovdagoddi áirasiiguin Bargiidbellodagas, Felleslista – Oktasašlisttas, Guovddášbellodagas, Olgešbellodagas ja Ovddádusbellodagas, lea ráhkadan ovttajienalaš cealkámuša Deanu joatkkaskuvlla ja Finnmárkku LOSA birra.
2012-12-10 Loga eambbo...
Juletre

Sátnejođiheaddji sávvá buot Deanu gieldda ássiide buriid juovllaid ja buorre ođđa jagi!

Buorit juovllat ja buorre ođđa jahki!

Sátnejođiheaddji sávvá buot gieldda ássiide ráfálaš ja buori juovlaávvudeami.
Hálidan giitit buohkaid geat leat bargan ássiideamet ovddas, lei dal barggu dahje eará eaktodáhtolaš bargguid olis dahje eará láhkai.
2011-12-22 Loga eambbo...

Almmolaš gažadanboddu gielddastivračoahkkima olis skábmamánu 17. beaivve

Gieldda ássiin leat vejolašvuođat buktit gažaldagaid almmolaš gažadanboddui gielddastivrračoahkkima olis geassemánu 22. beaivve. Áigemearri buktit gažaldaga lea skábmamánu 15. beaivve tii. 12:00.
2011-11-11 Loga eambbo...
Felles politisk plattform undertegnet

Šiehtadus oktasaš politihkalaš vuđđui lea vuolláičállon

Šiehtadus oktasaš politihkalaš vuđđui gielddastivraáigodahkii 2011 – 2015 gaskkal Bargiidbellodaga, Felleslista- Oktasašlistta, Sosialisttalaš Gurutbellodaga ja Sámeálbmotbellodat/NSR:a vuolláičállui golggotmánu 7. beaivve 2011.
2011-10-10 Les mer....

Politihkalaš stivrejupmi Deanus boahtte njealji jagi lea dál čielgan

Frank Ingilæ válljejuvvo fas sátnejođiheaddjin ja Hartvik Hansen fas várresátnejođiheaddjin.
2011-09-29 Loga eambbo...
Ordfører Frank Martin Ingilæ og varaordfører Hartvik Andreas Hansen

Sátnejođiheaddji ja várresátnejođiheaddji Deanus ávžžuheaba buohkaid geain lea vejolašvuohta, dieđihit iežaset sámedikki jienastuslohkui

Muitte ahte maŋimuš áigemearri dieđihit iežat sámedikki jienastuslohkui lea geassemánu 30. beaivve
Du jietna lea hui dehálaš. Dá lea du vejolašvuohta váikkuhit mandáhtajuogadeami Sámediggeválggain 2013:s. Lea dárbbašlaš oažžut eambbo miellahtuid sámedikki jienastuslohkui min válgabiires, nu ahte mis leat vejolašvuođat váikkuhit eambbo daidda mearrádusaide mat dahkkojit Sámedikkis.
2011-06-27 Loga eambbo...