Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Øst-Finnmark kunnskapssenter (ØFK)

Kommunene Sør-Varanger, Tana og Vadsø samt Troms og Finnmark fylkeskommune har gått sammen om utvikling og drift av Øst-Finnmark kunnskapssenter (ØFK). ØFK skal være motor, megler og møteplass for mennesker og bedrifter i regionen som ønsker å øke sin kompetanse. Kunnskapssenteret skal være en pådriver for å tette gapet mellom tilbud og etterspørsel av kompetanse i arbeids- og næringsliv gjennom å avdekke kompetansebehov, mobilisere lokalt/ regionalt arbeidsliv, rekruttere studenter og være med på å legge til rette for fleksible studieløp rigget etter lokale behov. ØFK skal også være en pådriver for å trekke kompetanse til regionen og sette kompetanse og utvikling sammen, slik at det får en samfunnsutviklende rolle i regionen vår.

ØFK vil fokusere på å «serve» alle kommuner i Øst-Finnmark og aktivt jobbe for å øke tilgjengeligheten for studier for alle kommunene i regionen.

ØFK er et samarbeidsprosjekt mellom tre likeverdige kommuner, med Troms og Finnmark fylkeskommune som samarbeidspartner. ØFK har tre likeverdige lokasjoner; Tana, Kirkenes og Vadsø, og kunnskapssenterets framtidige organisering skal gjenspeile dette. ØFK vil ta utgangspunkt i de tilbudene som allerede finnes i regionen og jobbe for at det skal være stedlige studietilbud på alle lokasjoner.

Prosjektet er nå politisk vedtatt i alle kommunene, samt fylkestinget, og det jobbes nå for å få igangsatt organisasjonen.