Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Invitasjon til befaring og medvirkningsmøte - Planinitiativ Riidonbákti

I forbindelse med reguleringsplanarbeidet på gnr.11 bnr.16, Riidonbákti inviterer  Raunijar og tiltakshaver Runar Larsson til befaring og medvirkningsmøte torsdag 15. september kl.17.00 på eiendommen.

Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for helårs hytter for utleie samt oppstillingsplass for telt, camping og caravan. Innenfor planområdet foreslås det utleiehytter i ulike størrelser, et servicesenter, evt. med en mindre butikk, vei for tilkomst og parkeringsplasser, samt en form for restaurant/cafe eller selskapslokale og lekeplass. Plantiltaket innebærer bygging av evt. en mindre trafo og fasiliteter for rensing av vann og avløp. For mer informasjon om planforslaget se vedlagt fil.

Befaringen begynner på nedsiden av E6 ved Polmak vest båtplass hvor det er mulig å parkere biler. Raunijar ønsker å informere litt om planforslaget før vi evt. går en tur gjennom planområdet hvor det blir vist til plassering og omfang av ulike tiltak.

 

Raunijar ønske svært gjerne at personer med særlig kjennskap til eiendommen deltar og viser eventuelle lokasjoner for flora og fauna samt annet som kan være av særlig interesse. De forsøker å identifisere og potensielt ivareta disse om mulig i det videre planarbeidet.