Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Boahkuheami stáhtus Deanu gielddas

Stáhtus vahkkui 12 ja plána vahkuide 13 ja 14

Dán rádjai leat 471 olbmo Deanus geat leat boahkuhuvvon, dain leat 191 olbmo geat leat ožžon guokte boahku boahkuheamis.  Gielda lea geargan boahkuheamis olbmuid geat háliidit boahkuhuvvot vuoruhanjoavkkus 1 ja 2 (buohcciviesu ássit ja olbmot badjel 85 jagi). 

Boahtte vahkus (vahkku 13) geargat mii boahkuheamen olbmuid geat leat joavkkus 3 (75-84 jagi) ja dearvvašvuođabargit.

Lea ain fitnemis boahkuid, manná muhtun áiggi vel ovdal go sii geat leat registreren iežaset boahkuhanráidui vai oažžun dihte boahkuheami. Vahkku 14 álggahat mii boahkuhit olbmuid joavkkus 4, agit 65-74 jahkái nu maiddái olbmuid geain leat dávddat/dilit maid lea alla riska oažžut duođalaš dávdadili. Lea boarrásamosat ja riskajoavkkut geat vuosttamužžan ožžot fálaldaga registreret iežaset boahkuheapmái. Mii leat sádden SMS buohkaide ahkejoavkkus 65-74 jagi mas fállojuvvo registreret boahkuhanráidui. Sii gea leat registreren boahkuhanráidui ožžot SMS gos lea fálaldat oažžut boahkuhanáiggi. 

Olbmot geain leat dávddat mat dahket ahte sii fertejit vuoruhuvvot sis mis ii leat vel áibbas čielga govva, lea dan sivas dehálaš ahte sii geat jáhkket sii gullet riskajovkui registrerejit boahkuhanráidui. Dan sáhttá dahkat dákko   DIEĐIHEAPMI BOAHKUNRÁIDUI

Boahkuheami vuoruhanortnet 

Dan sivas go eahpiduvvo oažžut duođalaš siidováikkuhusaid de leat buot AstraZeneca boahkuheamit bissehuvvon, gaskaboddosaččat gitta cuoŋománu 15.beaivái.