Giella Giella Giella Visning: A A A A A
toppbilde

ÁDI dieđut, beaivemearis 28.4.2021

Maid boahkuhuvvon olbmot sáhttet dál dahkat?

Mis lea álelassii sihkkareabbo máhttu dasa ahte boahkut suddjejit bures vai ii buohccá dahje njoammut dávdda viidáset. Dán máhtu fertet geavahit doaimmaid geahpedit gokko dan lea vejolaš dahkat. Muhtun rávvagat ja njuolggadusat leat čielggaduvvon.

2021-05-03 Les mer...

AstraZeneca boahkuid váldet eret norgga koronaboahkuhanprográmmas

Dutnje gii leat ožžon vuosttaš dosa AstraZeneca boahkus

Njoammuneastadandirektevra Geir Bukholm dieđiha ná: Ráđđehus lea har 23.4. 21 mearridan čuovvut Álbmotdearvvašvuođainstituhta rávvaga ahte buohkat geat leat ožžon vuosttaš dosa AstraZeneca boahkus ožžot joatkit boahkuheami mRNA-boahkuin. Go áigemearri nuppi dosii lahkona, de oaččut dieđu sis, geat galget du boahkuhit, áigemeari birra ja makkár mRNA-boahkuid dutnje fállet.

2021-04-26 Les mer...

Boahkuheami Stáhtus Deanu gielddas vahkku 15

Dán rádjai leat 734 olbmo geat leat ožžon vuosttaš oasi boahkus.

2021-04-17 Les mer...

Dilli 14.vahkus ja 15. ja 16. vahkkuin.

Boahkuhandilli Deanu gielddas ja dieđut bisánansaji birra boahkuheamis

Mariann lea fas álgán iežas dábálaš bargui Eaktodáhttoguovddáža beaivválaš jođiheaddjin ja Lillian joatká boahkuhanbargguin. Mariann ovttastahttá ain eaktodáhtolaš vehkiid boahkuheamis.

Lea rahpasan bisánansadji Čuoiganbáhčinstašuvnna lahkosis. Mii bivdit Olbmuid geat bohtet boahkuheapmái vuoruhit geavaheamis dán bisánansaji vai garvá johtolaga Máŋggageavahushálla luhtte gos skuvlamánát nai beaivet geavahit olgoareálaid.

Les mer

Eaktodáhtolaččaid boahkuhanguovddážii

Lea dárbu eaktodáhtolaččaide geat omd. sáhttet váldit vuostá sin geat galget boahkuhuvvot, čájehit sin rievttes báikái, doaimmahit registrerema ja eará lágideaddjebargguid

Leago dus vejolašvuohta veahkehit?

 

2021-04-07 Les mer

Koronaboahkut

Mii leat sádden SMS muittuhusa olbmuide geat vuos eai leat registreren iežaset boahkuid váldima vuordinvurrui.

2021-03-30 Les mer

Boahkuheami stáhtus Deanu gielddas

Stáhtus vahkkui 12 ja plána vahkuide 13 ja 14

2021-03-28 Les mer

Nationála rávvagat beassášlupmui ja Fylkkadoaktára rávvagat movt heivvolaččat láhttet beassážiid

Fargga lea beassášluopmu, ja dan oktavuođas ráđđehus buktá rávvagiid movt luomu sáhttá čađahit njoammuneastadanfágalaš dohkálaš vuogi mielde.

Rávvagiidda leat vuođđun Dearvvašvuođadirektoráhta ja Álbmotdearvvašvuođainstituhta rávvagat.

Njoammundilli čuvvojuvvo dárkilit, ja doaimmat sáhttet rievdat oanebottas.

Romssa ja Finnmárkku fylkkadoavttir  Anne Grethe Olsen lea maiddái buktán rávvagiid movt heivvolaččat láhttet sidjiide geat mátkkoštit Finnmárkui

 

2021-03-24 Les mer