Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Oppdatert informasjon om nedbemanningsprosessen

Nedbemanningsprosessen i Maskevarreveien pågår som vedtatt i Kommunestyret desember 2018.

Det er nylig oppstått et nytt behov for styrket bemanning i Ringveien omsorgssenter. Dette pga en enkelt vedtak som påfører en  midlertidig styrking av bemanning med usikker varighet. De ansatte som per dags dato har vakter i Maskevarreveien må være forberedt på at en del av vaktene / alle vakter  fra dagens dato  forflyttes til andre avdelinger ( Ringveien A/ B , hjemmesykepleie, rehabilitering).

De avtalte frivillige overflyttinger til Botjenesten gjennomføres som avtalt.

Det er fortsatt en ledig 60% stilling, med arbeid annen hver helg, i rehabiliteringsboligen. Det er fortsatt mulig  å melde inn interesse for frivillig overflytting til denne stillingen.

Interesse til overflytting kan meldes inn til virksomhetsleder innen 1.3. 19

Hvis det ikke melder  noen frivillige, flytter arbeidsgiver noen av dem som blir berørt av nedbemanning til denne stillingen.
 

I tillegg er det en ledig 60 % renholder stilling i Austertana. Interesse til denne stillingen kan også meldes til virksomhetsleder innen 1.3.19


Pga behov for styrket bemanning i Ringveien utsettes iverksettelse  av ny turnus til 2.9.19. Det tas ny vurdering om behov for omplassering osv. innen ny turnus iverksettes.


Kun endringer som avtalt tidligere - frivillige overflyttinger og bemanning av stillingen i rehabiliteringsboligen iverksettes fra medio mars eller i begynnelsen av april.

 

Med vennlig hilsen

Anu Nilsen

Kommunalsjef for helse og omsorg

Tlf: 464 00 203

Epost: anu@tana.kommune.no