Generelt om virksomheten

Drift av kommunens bygningsmasse. Drift av vannforsynings- og avløpsanlegg og renovasjon. Drift av kommunale veier og gater. Utfører kommunal feiing og brann- og ulykkesforebyggende arbeid. Oppsyn og merking av utmarksløyper.  Drift og utvikling av kommunens it-løsninger. Ansvar for investeringsprosjekter innen bygg-, anlegg og It

Ledelse: Virksomhetsleder: Solveig Therese Halonen                
               Ledende vaktmester: Jan Leonhardsen
               Anleggsleder / Brannsjef: Solveig Therese Halonen
               Prosjektleder: Jonne Sarre

Kontaktinfo: Besøksadresse Ringveien 59, Tanabru. Telefon 464 00 230 

Prosjektledelse - bygg og anlegg
Avdelingen har ansvar for å lede bygge og anleggsprosjekter, samt lede og delta i forskjellige IT og IT-utviklingsprosjekter i kommunen

Offentlige anskaffelser
Avdelingen har meget god kompetanse på offentlige anskaffelser og bistår øvrige avdelinger i slike prosesser. 

Bygningsdrift:
Bygningsdrift ledes av  ledende vaktmester. Vi har ansvar for vedlikehold og drift av de kommunale formålsbygg , som f.eks skole og institusjoner
Tjenesteområdet har 3,6 vaktmesterstillinger i tillegg til ledende vaktmester
Innenfor bygningsdrift sorterer også renholdstjenesten som ledes av vår renholdsleder

Vi har i tillegg egen bedriftselektrikker, som har ansvar for ettersyn og vedlikehold av de elektriske anleggene i de kommunale bygg.

Anleggsdrift:
Anleggsdrift ledes av anleggsleder og omfatter områdene vei, vann og avløp.

Feiertjeneste
Denne tjenesten sorterer under avdelingen og ledes av vår feier.

Tana brannvesen
Brannvesenet er organisatorisk sortert under BAIT, men ledes av brannsjefen. Brannstasjonen ligger  vis à vis administrasjonsbygget til BAIT

IT-tjenesten
It- tjenesten har i dag 3 stk. 100% stillinger og et formalisert driftsamarbeid med Nesseby. Tjenesten har drift og utviklingsansvar for kommunenes IT-løsninger.
For bistand kontakt Helpdesk: på tlf. 464 00 399
Tana kommune har et nettverk som er basert på nye løsninger. Alle virksomheter er tilknyttet nettverk med fagløsninger. Totalt drifter vi vel 50 forskjellige løsninger/systemer
Kommunen har i tillegg driftsansvar for Øfas og Seg.
Tana drifter i dag også barnevernsløsningen til Båtsfjord, Berlevåg, Lebesby og Gamvik, samt sosialløsningen til Lebesby og Gamvik

Tana kino
Kinoen er lokalisert p åmiljøbygget og  har som regel 2 forestillinger hver søndag i perioden 1. September  til 15. Juni. Kinoen er oppdatert med 3D og lyd i 5.1 format. KInoen har ca. 160 sitteplasser. Kinoen har egen nettside www.tanakino.no