Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Budsjettvedtak 2010 og økonomiplanvedtak 2010-2013

Kommunestyret vedtok budsjett 2010 og økonomiplan 2010-13 den 15. desember. Budsjett 2010 og økonomiplan 2010 - 2013 ble behandlet på nytt 25. februar hvor noen beregninger ble justert.

2010-03-02 Les mer...

Budsjett 2010 og økonomiplan 2010-13

Formannskapet har i møte 19.11.09 behandlet budsjett 2010 og økonomiplan 2010-13.

2009-11-13 Les mer...