Hva er en arkivplan?

 

Arkivplanen skal vise hva arkivet omfatter og hvordan det er organisert.  Arkivplanen skal også vise hva slags instrukser, regler, planer med mer som gjelder for arkivarbeidet.

Formålet med arkivplanen er å oppnå mest mulig sikker og styrt arkivdanning.   Dette gjøres ved å utarbeide rasjonelle rutiner for administrering  og arkivering av dokumenter.

Gjennom arkivplanen skal man sikre:

  • Kontrollert og styrt dokumentbehandling gjennom rasjonelle dokumentrutiner og god service
  • Forvaltningen sin oppbevaring av dokumentasjon
  • At forvaltningen følger gjeldende lovverk og forskrifter 

 

https://tana.arkivplan.no/