Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Vaksinering foregår i kantina i Flerbrukshallen

Koronavaksinering er fra uke 7 flyttet til kantina på Flerbrukshallen. 

2021-02-24 Les mer....

Ønsker du å bli tilsynsperson i fosterhjem?

Nesseby og Tana kommune trenger tilsynspersoner i fosterhjem.

2021-01-04 Les mer

Søknad om ettergivelse av barnehagebetaling for foreldre/foresatte som er permittert

Kommunestyret har vedtatt at  foreldre/foresatte som er blitt permiterte kan søke Tana kommune om ettergivelse av barnehagebetaling fra dato for  gjenåpning 20.april 2020.  Det kreves dokumentasjon på permittering, dette får hos NAV.

Søknaden sendes Tana kommune, rådhusveien 24, 9845 Tana. Søknaden merkes kommunalsjef for oppvekst

 

 

2020-09-09 Les mer....

Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage for barnehageår 2020/2021

I dag skal ingen husholdninger betale mer enn 6 pst. av inntekten sin, og fra 1. august 2020 har alle 2-,3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.

Søknadsfrist for reduksjon i foreldrebetalingen fra og med 1.september 2020 og ut barnehageåret 2020/2021 er 20. september 2020. Etter det gis det ikke reduksjon i foreldrebetalingen med tilbakevirkende kraft, men fra den måneden søknaden mottas av Tana kommune. Vedtak om redusert foreldrebetaling gjelder for et år, det må derfor søkes om reduksjon for hvert barnehageår.

2020-08-27 Les mer....
Plankart - Farled leirpollen

Detaljregulering for farleden inn til Leirpollen i Tana: Offentlig ettersyn

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 3-7 og 5-2 legger Kystverket ut forslag til Detaljregulering av farleden til Leirpollen i Tana til offentlig ettersyn.

Høringsfrist er satt til 14. august 2020.

2020-06-05 Les mer....