Pistolskyting

Tana og Nesseby Pistolklubb starter opp igjen med pistolskytetreninger hver tirsdag kl. 18:30.
Treningslokalet er i Varangerbotn.
Kjør opp mot skolen fra Esso og på baksiden av oppvekstsenteret er det en trapp opp til skytelokalet.
Velkommen.

Arrangør: TANA OG NESSEBY PISTOLKLUBB
: Nesseby Oppvekstsenter
Tid: tirsdag 15. juni 18:30
Idrett
https://www.tnpk.no/