Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Vuođđoskuvlaoahpahus – vuoigatvuohta nuvttá oahpahussii

Generelt om tjenesten

Tema

- Barn og familie

Beskrivelse

Norgga ohppiin lea riekti oažžut nuvttá almmolaš vuođđoskuvlaoahpahusa. Jus skuvla gáibida ahte oahppit dahje váhnemat galget máksit olggosgoluid oahpahusa oktavuođas, de gal sáhtát váidit skuvlii. Dát sáhttá leat omd. olggosgoluid oahpponeavvuid ovddas, skuvlasáhtu ovddas, leairaskuvllas orruma ovddas, skuvlamátkkiid ovddas dahje eará mátkkiid ovddas. Jus skuvla ii  rievdat mearrádusas dahje bargovugiid, de sáhtát váldit oktavuođa fylkkamánniin, gii dárkkista vuođđoskuvllaid doaimmahusa.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

Lover

Forvaltningsloven

Forskrifter

Gratisprinsippet (Udir)

___
___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Skoleadministrasjon
Postadresse:Rådhusveien 24 9845 TANA
Besøksadresse:Rådhusveien 24 9845 TANA

Andre opplysninger

Oppdatert:2016-09-26 15:16
Gyldig fra2010-02-18
Gyldig til2020-08-31