Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Vil du bli valgmedarbeider?

Tana kommune søker etter valgmedarbeidere som vil være med på å gjennomføre stortingsvalget og sametingsvalget til høsten. Vi søker etter personer som kan sitte i stemmestyrene i kommunenes seks valgkretser.

 

Stemmestyrenes viktigste arbeidsoppgaver vil være ta i mot og veilede velgerne, sørge for at velgerne for avgitt sin stemme ved at velgere avkrysses i manntall og at stemmeseddel legges i urne, samt andre praktiske oppgaver i og utenfor valglokalet under ledelse av stemmestyrets leder. Stemmestyret skal også foreta foreløpig opptelling av stemmesedlene for stortingsvalget og gjøre urnetelling for sametingsvalget etter stengetid mandag.

Valgdager i Tana kommune er søndag 10. og mandag 11. september 2017.

Hvem kan søke?

 • Du må være folkeregistrert i kommunen og fylt 18 år.  
 • Du må beherske norsk. Vi søker også etter personer som behersker samisk.
 • Du har generell kompetanse i bruk av PC.
 • Du må være trygg på innlogging med elektronisk ID, f.eks. MinID eller BankID
 • Du må kunne delta på opplæring enten 4. eller 5. september kl. 18-20:30.

Det gjøres oppmerksom på at listekandidater ved stortingsvalget og sametingsvalget ikke kan være valgmedarbeidere.

Godtgjørelse

 • Leder avlønnes med kr. 220,- pr. påbegynte time
 • De øvige medlemmene avlønnes med kr. 200,- pr. påbegynte time
 • Godtgjørelsene gjelder også i forbindelse med opplæringa
 • Kjøregodtgjørelse betales etter statens satser

 

Om du kunne tenke deg å være valgmedarbeider send:

 • e-post til valgansvarlig Frode Gundersen fg@tana.kommune.no eller
 • brev til Tana kommune, v/Frode Gundersen, Rådhusveien 24, 9845 Tana

Oppgi følgende:

 • Navn, adresse og mobilnummer
 • E-postadresse
 • Fødselsdato
 • Hvilke rolle du kan tenke deg i stemmestyret: leder, nestleder, medlem eller varamedlem
 • Ønsket krets/valglokale
 • Om du har generell kompetanse i bruk av PC og om du er trygg på innlogging med elektronisk ID
 • Om du behersker samisk

 

Søknadsfrist: 24. mai 2017.

 


Om du har spørsmål omkring jobben med å være valgmedarbeider kan du ta kontakt valgansvarlig på mobil 46400305 eller e-post fg@tana.kommune.no

Endelig valg av stemmestyrene vil skje i valgstyrets møte 8. juni 2017. De som blir valgt vil få skriftlig beskjed.

Stortingsvalget og Sametingsvalget 2017 i Tana kommune

Det er 6 valgkretser i Tana kommune. I hver av kretsene, unntatt Tana bru, er det behov for 6 valgmedarbeidere. I Tana bru er det behov 7 valgmedarbeidere.

Valgkrets

Valglokale

Søndag 10.sept.

Mandag 11.sept.

01-Sirma

Sirma grendehus

kl. 17 – 20

Kl. 10 – 18

02-Polmak/Båteng

Org.hus - Servviid dállu

kl. 17 – 20

Kl. 10 – 18

03-Tana bru

Tana miljøbygg

kl. 17 – 20

Kl. 10 – 20

04-Austertana

Austertana samfunnshus

kl. 17 – 20

Kl. 10 – 20

05-Boftsa

Boftsa oppvekstsenter

kl. 17 – 20

Kl. 10 – 20

06-Polmak/Alleknjarg

Tana Museum

kl. 17 – 20

Kl. 10 – 18

 

Eksempler på elektronisk ID

innlogging til EVA_450x484.jpg