Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Vi trenger fritidskontakter i Tana kommune

Hva er en fritidskontakt? Fritidskontakt er en støtteperson for å få tilgang til og bli inkludert i de aktivitetene en ønsker.

Eksempel fritidskontakter Sandes kommune:

«Våre tre hovedmål er å - Gi den enkelte støtte og motivasjon. - Legge til rette slik at den enkelte opplever et fellesskap. - Tilrettelegge kultur- og fritidstilbud ut fra den enkeltes forutsetninger. Vi bidrar til at personer med ulike hjelpebehov gis samme mulighet som andre til å delta i kultur- og fritidstilbud ut fra den enkeltes ønsker og behov. Et underliggende siktemål er at brukeren skal fungere best mulig i sitt nærmiljø, også uten fritidskontakt tilstede.»

Tana kommune trenger deg som har lyst til å bidra til å gi andre mennesker en meningsfylt fritid. I tillegg til å være lønnet, er jobben som fritidskontakt også både givende og meningsfull. En fritidskontakt skal bidra til å gi brukere med behov for bistand en aktiv fritid. Dette gjøres gjennom sosialt samvær og ulike aktiviteter.

«Fritidskontaktene skal - vise veien ut i kultur- og fritidslivet. Gi den enkelte støtte og motivasjon. - Legge til rette for å gi den enkelte opplevelse av å være en del av noe - høre til - Legge til rette, slik at den enkelte kjenner at hun/han bidrar med noe, klarer noe og er til nytte. - Legge til rette for at hun/han kan oppleve samhold, at noen er ”glad i meg” og bryr seg.» -hentet fra fritidmedmening.no

 

Hvem kan bli fritidskontakt?

Alle som ønsker å støtte og hjelpe andre til en meningsfylt fritid kan bli støttekontakt, men det er viktig at du har et positivt menneskesyn og har evnen til å samarbeide. Alder, kjønn og interesser bestemmer hvem du blir støttekontakt for. Oppdraget kan variere fra noen timer i uken til flere dager i måneden. Det kreves ingen spesielle kvalifikasjoner av formell karakter, men du/dere må ha overskudd og interesse for medmenneske

Lønn: kr. 200,- kr per time. Legitimerte utgifter dekkes etter satser. Politiattest kreves. I tillegg får du påfyll av gode opplevelser, menneskekunnskap og nyttig lærdom du tar med deg senere!

 

Nysgjerrig på å høre mer? Kan du tenke deg å bli fritidskontakt? Ring eller send e-post til en av oss;
Ann-Magritt Børresen,  tjenesten for de med nedsatt funksjonsevne eller Per-Ivar Stranden leder Helsetjenesten

Telefon 46400349 E:post: ann-magritt.borresen@tana.kommune.no
Telefon 464 00 341 E:post: per.ivar.stranden@tana.kommune.no