Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Vi har valgt entreprenør til utvidelsen av sykeavdelingen - Tana helsesenter

Tana kommune har valgt å anta tilbudet fra Mats-Hus AS som leverte det økonomisk mest fordelaktige tilbudet ut i fra våre tildelingskriterier.
Kontrakt ble signert 5.juli.

Oppstart av arbeidet vil skje midten av August 2018 og prosjektet skal være ferdigstilt innen 01.04.2020.

 

Byggetrinn I, omfattes av nytt tilbygg inkl. ombygging av eksisterende pasientrom med kontorer, møterom m.m.  mot dementavdeling. Byggetrinn I gir 16 nye pasientrom, samt at vi rehabiliterer 5 av de eksiterende rom til dagens krav og standarder. I byggetrinn I vil vi klargjøre og implementere flere velferdsteknologiske løsninger.

Kostnad for byggetrinn I vil bli ca. 60.000.000,- eks mva.

 

Byggetrinn II, planlegges fra 2020 med nytt akuttmottak, kapell og pussing av overflater på dementavdelingen. Oppstart av byggetrinn II er avhengig at Finnmark Fylkeskommune får bygget ny tannklinikk.

Kostnaden for byggetrinn II er beregnet til å ligge på ca. 10.000.000,- eks mva.

 
Vi er innvilget et investeringstilskudd på kr. 37.254.000.
Byggetrinn II gir ingen tilskudd

Nedenfor følger noen bilder som viser hvordan bygget blir

A_5180660_81-00-01_D01_Eksteriørperspektiv.jpg
A_5180660_10-00-01_D01_Situasjonsplan.jpg A_5180660_21-01-01_D01_Plan 01.jpg
A_5180660_41-00-02_D01_Snitt 1-1 og 2-2.jpg A_5180660_21-U1-01_D01_Plan U1.jpg
A_5180660_63-00-01_D01_Skjema pasient- og beboerrom.jpg A_5180660_63-00-03_D01_Skjema fellsstue 2.jpg
A_5180660_43-00-01_D01_Fasader.jpg A_5180660_A-21-01-03_Plan 01-Faseinndeling_ArealoversiktB.jpg