Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Vern for eldre - Nasjonal kontakttelefon

Vern for eldre hjelper alle over 62 år som står i fare for eller er utsatt for overgrep. Tilbudet er gratis, og innringer kan være anonym. Også pårørende eller andre som har mistanke om overgrep mot eldre kan benytte dette nummeret. Vern for eldre jobber også med å forebygge overgrep gjennom råd og veiledning til den eldre, pårørende og hjelpeapparatet.

Vern for eldre symbol Internett_250x293.jpg 

 

e-læringsprogrammer om overgrep mot eldre i institusjon og hjemmeboende

Formålet med programmene er å gi hjelpeapparatet kompetanse på tematikken, og således kunne bidra til å forebygge overgrep. Vi oppfordrer til at banner legges ut på egnet sted på kommunens intranettside slik at den blir lett tilgjengelig for hjelpeapparatet. 

Vern for eldre banner intranett, e-læringsprogram_450x75.png