Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Vellykket styrt boring

Kryssing av Tanaelva med styrt boring er vellykket

Arbeidet startet mandag 1. oktober. Etter å ha gjennomført styrt boring under elvebunnen ble borhullet rømmet ut og vannleding trukket fra Hormba til Alleknjarg. Hele operasjonen var avsluttet fredag 5. oktober da 615 lm vannledning var trukket under elva.. Nå ligger den nye vannledningen 4-5 meter under elvebunnen.

Entreprenørens arbeid som gjennstår er trykkprøving og sluttdokumentasjon.

BA- avdelingen skal i egenregi foreta tilkoblingsarbeidet både på Alleknjarg- og Hormbasiden. I Hormba må det lages en midlertidig tilkobling inntil kommunens mannskap har lagt ny hovedledningen der.  Det er usikkert om hvor lang tid det går før vi kan åpne slusene slik at vannet kan strømme fra vest mot øst under Tanaelva. Hvis teori og praksis samsvarer blir det ikke nødvendig med trykkøkningsstasjon for å lever vann med riktig trykk til alle.