Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Velkommen til ny kommunedirektør i Nesseby kommune

Nesseby kommune har ny kommunedirektør Charles Petterson på plass. Han tiltrådte 19. mai 2022.

Kommunedirektør Charles Petterson og kommunedirektør Inger Eline Fjellgren har møttes til morgenkaffe for å diskutere organisasjonsutvikling.

Tana kommune ønsker ny kommunedirektør i Nesseby kommune, Charles Petterson, velkommen og lykke til i jobben. Tana og Nesseby kommune har hatt langvarig administrativt samarbeid som har bidratt til å gi tjenester til innbyggernes beste, slik som samarbeidet innenfor barnevern, legetjenester, IKT og landbruks- og oppmålingstjenester.

Vi ser frem til å utvikle dette samarbeidet videre for å gjøre oss småkommuner mer robuste og mindre sårbare. Tana og Nesseby er en del av Vestre-Varanger-samarbeidet sammen med Båtsfjord og Berlevåg hvor det innen kort tid planlegges en omstilling på over 36 millioner totalt i de fire kommuner innenfor områdene barnevern, IKT, økonomi og tildelingskontor helse.