Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Velkommen til konferansen "Laksen og laksefisket i Tanavassdraget", 13.-14. nov. 2018

Prosjektet "Joddu- samarbeidsarena for laks" inviterer til konferansen i Karasjok fra 13.-14. november.

Velkommen til alle! Se mer på vår nye nettside: www.joddu.no