Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Vedtak om skrivemåten av adressenavn i Tana kommune

Oppvekst- og kulturutvalget og kommunestyret har fastsatt skrivemåten av navnene på til sammen 44 veier i Tana i møter hhv. onsdag 04.02., torsdag 12.02. og tirsdag 24.03.2015. Det gjelder både hovedveistrekninger og småveier fra Denodat/ Vestertana til Leavvajohka/ Levajok.

Vedtak om skrivemåten av et veinavn kan påklages av lokal organisasjon med særlig tilknytning til det aktuelle stedsnavnet som ligger til grunn for veinavnet. Klagefristen er 3 uker fra kunngjøring. Evt. klage skal begrunnes og sendes Tana kommune, Rådhusveien 24, 9845 TANA, eller via e-post til postmottak@tana.kommune.no innen 27.mai 2015.

Boftsa og Rustefjelbma bygdelag, Algasvarre bygdelag og Holmfjell bygdelag er bedt om tilbakemelding på valget av navnet Bokcánjárluodda på veien fra FV 98 til Tanaelva i Bokcá/Boftsa. Det er også mulig for privatpersoner å komme med synspunkter på valg av navn. Det opprinnelige forslaget var Holmeveien, men oppvekst- og kulturutvalget valgte å endre dette til navnet Bokcánjárluodda etter tilråding fra den samiske stedsnavntjenesten. Fristen for å gi tilbakemelding på valget av adressenavnet Bokcánjárluodda er 15.juni 2015.

De fastsatte skrivemåtene av navnene framgår av dokumentet på koplingen nedenfor.