Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Vedtak om karantene for tilreisende fra områder utenfor Nord-Norge til 01.04.20

Personer som kommer fra områder utenfor Nord-Norge pålegges14 dagers karantene. Gyldig til 01.04.20.

Vedtak fra kommuneoverlegen i Tana Covid-19

For å forsinke spredning av Covid-19 treffer kommuneoverlegen i Tana følgende vedtak etter smittevernloven § 4-1 første ledd bokstav d:

1. Alle som ankommer kommunen etter reiser i områdene angitt i punkt 3 ilegges hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst.
2. For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder myndighetens til enhver tid gjeldende føringer for konvertering av karantene til isolasjon.
3. Vedtaket gjelder følgende områder: Fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland.


Unntatt fra disse restriksjonene er:

a) Transittopphold på flyhavn i områdene i punkt 4 regnes ikke som opphold i området. Det samme gjelder når reise skjer i forbindelse med mannskapsbytte på tråler, brønnbåt, mv.
b) Opphold på plattform/sokkel med påfølgende hjemreise regnes ikke som opphold i områder omtalt i punkt 3.
c) Fører og personell av vare- og passasjertransport unntas fra dette vedtakets karantenekrav. Dette omfatter også personell som er nødvendig for å gjennomføre transporten.
d) Ledelse av virksomheter som er opplistet etter DSB sin definisjon av samfunnskritiske funksjoner gis adgang til å gjøre unntak for eget nøkkelpersonell når dette er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner. Slike unntak gjøres av virksomhetens ledelse uten involvering av kommunen.
e) Det tillates overnatting på hoteller for personer som ikke har privat bolig/bosted.


Vedtaket har virkning fra 25.03.2020 og gjelder til og med 01.04.20. Vedtaket kan også oppheves på et tidligere tidspunkt i eget vedtak. Vedtaket supplerer Helsedirektoratets vedtak av 12.03.2020.

 

Her kan du lese hele vedtaket inkludert begrunnelse.