Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Vedtak budsjett 2016 og økonomiplan 2016 -2019

Vedlagt er selve budsjettvedtaket. Hele saksprotokoll og møteprotokoll tilgjengelig i eInnsynsmodulen. - Her