Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Varsel om utvidelse av havneplan for Šuoššjohka/Sjursjok

Merkander til utvidelse av havneplan for Šuoššjohka/Sjursjok må være sendt til Tana kommune innen fredag 21. august 2015.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det om utvidelser av reguleringsarbeidet for Šuoššjohka/Sjursjok havn. Planarbeidet er tidligere blitt varslet og kunngjort i desember 2012.

Bakgrunnen for utvidelse av havneplan for Šuoššjohka/Sjursjok er at det er funnet en rekke kulturminner i området som opprinnelig var planlagt brukt til naust og sjøboder. Formannskapet i Tana har gått inn for å vurdere alternativ område for plassering av naust/sjøboder. Området som vurderes er Cigganjárga i Vestertana. Området er merket av med oransje på følgende kart:Utvidelse havneområde Sjursjok.jpg

. Merknader til utvidelsen sendes Tana kommune, Rådhusveien 24, 9845 Tana, epost: postmottak@tana.kommune.no innen 21. august 2015.