Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Varsel til abonnenter tilknyttet Østre Seida vannevrk

Varsel om spyling av ledningsnettet i Seida

Det vil bli foretatt spyling av ledningsnettet i Østre Seida

Mandag 18. mai i tidsrommet 08:30 - 15:30

Under spylingen vil vanntrykket være redusert, og vannet vil være misfarget. Vi anbefaler at abonnentene lar vannet renne i springen inntil vannet er fargefritt og klart etter at spylingen er gjennomført. Siler bør også tømmes.

Ytterligere informasjon kan gis av Odd Aril Losoa på tlf 46400245.

Med hilsen

Bygg- og anleggsavdelingen.