Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Varsel om oppstart - Kommunal planstrategi for Tana kommune 2020-2023

Formannskapet i Tana vedtok i møte 13.02.2020 å starte arbeidet med kommunal planstrategi, jf. Plan- og bygningsloven § 10-1.

Formålet med planstrategien er å drøfte kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden 2019 - 2022. Planstrategien forventes vedtatt i oktober 2020.

Innspill eller synspunkter på innhold til strategien sendes skriftlig til Tana kommune, v/Utviklingsavdelingen, 9845 TANA, eller pr e-post til postmottak@tana.kommune.no.

Frist for innspill er satt til 23. mars 2020.