Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Varsel om oppstart av arbeid med lokal forskrift

 

Tana og Karasjok kommuner starter arbeid med felles forskrift som skal regulere motorferdsel på åpne vann og vassdrag. Forskriften er hjemlet i motorferdselloven §4.

 

Fremdriftsplan:

1. november: Høring på forslag starter

3. januar: Høringsfrist

April: Behandling i kommunestyrene

 

Merknader til forskriftsarbeidet kan sendes til Tana og Karasjok kommuner.

Kontaktperson i Tana kommune: Erlend Eide, tlf: 46400269, epost: erlend.eide@tana.kommune.no, postadresse: Rådhusveien 24, 9845 TANA