Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Vannforsyning - drikkevann

Generelt om tjenesten

Tema

- Næring
- Bolig og eiendom

Beskrivelse

Kommunen leverer vann gjennom det kommunale ledningsnettet til de boligene og byggene som er tilknyttet dette. Eventuelle krav til slik tilknytning avgjøres normalt gjennom reguleringsplanen eller ved søknad om byggetillatelse. I områder uten kommunal vannforsyning må det etableres en egen ordning for vannforsyning. Kommunen kan ikke gi byggetillatelse uten at  vann- og avløpsløsningen er tilfredsstillende.

Kommunen skal varsle forbrukerne om planlagte driftsavbrudd og forhold som påvirker drikkevannskvaliteten, for eksempel spyling av ledningsnettet. Se annonser i presse mv. Ved vannmangel kan kommunen gi restriksjoner for bruken av vann. Hvis en nødssituasjon gjør det nødvendig å gjøre unntak fra kvalitetskravene, vil du bli informert om situasjonen og om hvor lenge den midlertidige vannforsyningen vil vare. Mener du at kommunen ikke leverer vann i henhold til kravene i blant annet drikkevannsforskriften, kan du reklamere etter forbrukerkjøpsloven.

Kriterier/vilkår

Drikkevann som kommunen leverer skal være hygienisk betryggende, klart og uten framtredende lukt, smak eller farge. Det skal ikke inneholde stoffer som kan føre til helseskade i vanlig bruk. Vannkvalitetsavvik som skyldes forhold i det interne ledningsnettet hos en forbruker, er normalt ikke et kommunalt ansvar. Større mengder brannvann, for eksempel til sprinkleranlegg, vil ikke nødvendigvis kunne leveres gjennom dette ledningsnettet, men sikres på annen måte.

Pris for tjenesten

Bestemmelser for gebyrregulativ; Vann og avløp

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa
___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Bygg-, anlegg og IT-avdeling
Telefon:+47 46400230
Epost:bait@tana.kommune.no
Postadresse:Rådhusveien 24 9845 TANA
Besøksadresse:Ringveien 59 9845 TANA

Andre opplysninger

Oppdatert:2018-11-11 12:24
Gyldig fra2018-11-11
Gyldig til2020-12-31