Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Valgkort

Alle stemmeberettigede som bor innenlands får tilsendt valgkort (ekstern lenke) sammen med en brosjyre om valg. Valgkortet sendes ut i juli/august 2015 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet hvilket medfører at du ikke vil ha mottatt valgkort dersom du velger å avgi stemme tidlig i tidlig-forhåndsstemmeperioden. valgkortet blir utarbeidet på grunnlag av folkeregisterets opplysnnger om velgernes bostedsadresse pr. 30. juni i valgåret. Det er denne adressen som avgjør hvilken kommune du har stemmerett i. 

På valgkortet finner du informasjon om hvor du skal stemme på valgdagen, dvs. informasjon om valglokale og åpningstid. Det er ikke noe krav om å ha med valgkort når du skal stemme, men stemmegivningen går smidigere dersom du har det med.

Dersom du forhåndsstemmer, kan du stemme i hvilken som helst kommune i landet. Din stemme blir da sendt til din hjemkommune.

Valgkortet gjelder ikke som legitimasjon.