Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Valgkort og legitimasjon

Valgkort

Departementet har ansvaret for at det blir sendt ut valgkort til alle stemmeberettigede som er innført i manntallet i kommunen, og som har bostedsadresse innenriks, unntatt på Svalbard og Jan Mayen. 

For sametingsvalget er det Sametinget som sender ut valgkort til alle stemmeberettigede som er innført i sametingets valgmanntall. 

Valgkortet for begge valgene sendes ut i slutten av juli/starten av august til adressen du er folkeregisterført som bosatt. På valgkortet finner du bl.a. informasjon om valglokaler og åpningstider. Om du tidlig-forhåndsstenmmer kan du ikke påregne å ha fått tilsendt valgkort, og stemmemottaker vil da skrive ut valgkort til deg i forbindelse med stemmegivningen. 

 

Det er ikke noe krav om å ha med valgkort når du skal stemme, men stemmegivningen går smidigere dersom du har det med. Om du ikke har fått valgkort innen 10. august, kan du henvende deg til kommunen ved valgansvarlig.

 

Legitimasjon

Velgere som er ukjent for stemmemottaker må legitimere seg. Du anbefales å ha med deg godkjent legitimasjon med navn, fødsels- og personnummer og bilde når du skal stemme. Unntatt fra legitimasjonsplikten er inneliggende pasienter på institusjoner der velgers identitet kan bekreftes av en ansatt som legitimerer seg. 

Valgkort gjelder ikke som legitimasjon.