Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Valgkort i retur

Savner du valgkort for kommunstyre- og fylkestingsvalget 2019?

De aller fleste som er manntallsført i kommuen skal nå ha mottatt valgkort fra Valgdirektoratet. Posten har imidlertid sendt valgstyret i Tana kommune 80 valgkort i retur av ulike årsaker. De vanligste årsakene er "Ukjent. Ny adresse ukjent", "Flyttet, ettersendningsperioden utløpt" og "Utilstrekkelig adresse"

Dersom du ikke har mottatt valgkort kan det være på grunn av årsakene nevnt ovenfor.  Det gjøres oppmerksom på at du ikke behøver å ta med selve valgkortet for å avgi din stemme, men det vil sparer deg for noe tid. Du kan ta kontakt med valgstyresekretariatet på SMS eller telefon 46400305 dersom du ikke har mottatt valgkort.

1bilde valgkort_200x205.jpg    2bilde valgkort_200x150.jpg    3bilde valgkort_200x267.jpg