Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde
valglogo_sort_bokmaal

Vil du bli valgmedarbeider?

Tana kommune søker etter valgmedarbeidere som vil være med på å gjennomføre stortingsvalget og sametingsvalget til høsten. Vi søker etter personer som kan sitte i stemmestyrene i kommunenes seks valgkretser.

2017-04-19 Les mer...

Stortingsvalget 2017

Elektronisk avkryssing i manntall på valgdagen

Stortinget vedtok i juni 2016 flere endringer i valgloven som vil få innvirkning for gjennomføringen av stortingsvalget 2017. Blant endringene ble det tilføyd en ny bestemmelse i § 9-5 a om elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen. 

2016-11-08 Les mer...