Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Vaksinene til influensa A(H1N1) er fortsatt forsinket

Det er ytterligere forsinkelse av forsendelse av svineinfluensa vaksiner til kommuner.
Det vil foreligge mer informasjon så snart vi får vite mer sikkert om det.
Pandemi_Info

 

Tana kommune har brukt opp de første 500 tildelt vaksiner. Disse dosene er blitt brukt til å vaksinere frontlinjehelsepersonell og de mellom 6 mdr. og under 64 år som tilhører de prioriterte risikogruppene. I tillegg til dette har vi vaksinert en del helse- og omsorgspersonell som det kan bli kritisk mangel på ved økt sykefravær.
Neste forsendelse av vaksiner blir tidligst i uke 46. Vi forholder oss til Folkehelseinstituttets anbefalinger, og vil da forsette å vaksinere som følgende:
 - resten risiko grupper, helse- og omsorgspersonell som ikke har fått vaksine av forskjellige årsaker ca.50 personer
- husstandsmedlemmer og andre nærkontakter til personeri risikogrupper, særlig personer rundt spebarn under 6 mnd. og gravide i første trimester
- førskolebarn og ansatte 
- skolebarn og lærere 
- resten av befolkninga
 
Alle i risikogruppene og i den generelle befolkningen vil få tilbud om en vaksinedose etter rekkefølgen beskrevet over.Når disse har fått tilbud om en dose og det ikke lenger er venteliste på den første dosen, kan vi starte vaksinasjon med andre dose til de som anbefales to doser, det vil si barn under 10 år. Det skal gå minst tre uker mellom de to dosene.
 
Det har gått greit med vaksineringa.Det er stor pågang og stort arbeidspress, men folk er veldig forståelsesfulle og tålmodige.