Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Flomtoppen i Tanaelva er ventet fra 3-6 juni

Vårflommen er i gang i Tanavassdraget

Prognosene sier at flomtoppen i Tanaelva er ventet fra 3-6 juni og at det kan bli litt over 10 års flom i hovedvassdraget med høyere flom (opptil 50 års flom) i enkelte sidevassdrag øverst i Tanavassdraget.

Vi vil fortsatt oppfordre til å fjerne gjenstander og løsøre og minne om "flomvettreglene" som man finner her: 
https://www.tana.kommune.no/flomvettregler.6312930-51331.html

Det er fortsatt flomfare i Tanavassdraget på grunn av store snømengder på fjellet og sen snøsmelting. Det er usannsynlig for isgang med skadepotensiale fordi isen er gått i deler av vassdraget. Prognoser sier litt over 10 års flom i hovedvassdraget med høyere flom (opptil 50 års flom) i enkelte sidevassdrag øverst i Tanavassdraget.

Finske oversvømningsentrets prognoser sier at flomtoppen vil komme rett etter pinsehelga (3-5 juni) i Tanavassdraget som er noe tidligere enn tidligere prognoser.
Langtidsvarsel for Tana og Karasjok sier at det blir forholdsvis varmt vær, men lite nedbør.

Prognose fra det Finske oversvømningsentret 29. mai

Dette kan selvsagt endre seg ved at man i tillegg til varmt vær, får en del nedbør i form av regn.
På Finnmarksvidda er det fortsatt en god del snø, selv om smeltingen har kommet godt i gang. 

Man vurderer at det må flom som har gjentaksintervall et sted mellom 50 og 100 år for at det skal bli utfordringer med vann som vil kunne gjøre noe skade. I en kombinasjon med stor isgang er potensialet større for skader.

Man finner varsler både NVE, det Finske oversvømningsentrets prognoser, YR og vannføring (Polmak) som man kan følge med på her: https://www2.nve.no/h/hd/plotreal/Q/0234.00018.000/

Flomsonekartene som NVE har utarbeidet er nøye gjennomgått for å identifisere fareområder.