Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Vannrenseanlegg

UV-anlegg i Båteng vannverk

Det er nå montert UV anlegg ved vannverket i Båteng. Arbeidet er utført av kommunens personell.UV anleget som tidligere var ved Polmak Øst vannverk er demontert der og oppmontert i Båteng.

Vannverket har nå to hygiensike barrierer ettersom brønnen regnes som en barriere.