Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Utviklingsavdelingens ansatte har hjemmekontor

Alle ansatte på utviklingsavdelingen unntatt virksomhetsleder har hjemmekontor inntil videre på grunn av Korona pandemien. Utganspunktet er at all saksbehandling skal gå som normalt. Hvis det er behov for å kontakte saksbehandlere direkte, så bruk telefon og epost. Ved behov så kan saksbehandler sette opp skype/teams møte. 

 

Telefonliste - epostadressen er: navn.etternavn@tana.kommune.no

464 00 270 Utviklingsavdelingen  
464 00 260 Virksomhetsleder Frank Martin Ingilæ
Landbruk    
464 00 261 Fagleder landbruk Terese Nyborg
464 00 262 Landbruksrådgiver Merete Sabbasen Helander
Miljø    
     
464 00 269 Miljøkonsulent Erlend Eide
Oppmåling    
464 00 266 Oppmålingsingeniør Veselina Jakobsen
Planleggere    
464 00 267 Planlegger Ulrikke Ryen Haakonsen
464 00 271 Planlegger Regine Nornes
464 00 275 Planlegger Bjarne Mjelde
Byggesaksbehandling    
464 00 265 Fagleder Byggesak Roy Ove Kristiansen
Kultur    
464 00 272 Fritidsleder Greta Kristoffersen
464 00 274 Kulturkonsulent

Magnhild Stock

       
464 00 277 Rektor Kulturskolen  Ebba Joks    
464 00 273 Teaterlærer Riikka Kosola