Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Avdelingsleder Svein Ottar Helander

Utviklingsavdelingen. Tjenester og ansatte

Tjenester Ansatte

Areal- og samfunnsplanlegging Planlegger Lars Smeland
Planlegger Frans Eriksen

Byggesaksbehandling, eiendomsskatt Byggesaksbehandler Bjørnar Andersen

Kart, oppmåling, geodata og matrikkelarbeid Oppmålingsingeniør Bength Eriksen

Landbruksforvaltning og rådgivning Fagleder Terese Nyborg
Rådgiver Merete Sabbasen Helander

Miljø-, natur-, fisk- og viltforvaltning, Rådgiver Anne Fløgstad Smeland
forurensing, forsøpling og Konsulent Ida Martine Solheim Nilsen
friluftslivplanlegging

Allment kulturarbeid, spille-middelforvalting Rådgiver Britt Hjørdis Somby-Solaas
Konsulent Marie Jelti

Fritidsklubben og Ungdommens kulturmønstring Fritidsleder Greta Kristoffersen
Assistent Svein Arne Wilsgård

Museum Konservator Turid Lindi

Kulturskole Konstituert rektor Ebba Joks