Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Utvasking av Høyholmveien

Som følge av vannstand og vind har veien ut til Høyholmen blitt utvasket veldig mye denne vinteren

   

For Tanamunningen NR gjelder forskrift om Tanamunningen NR av 20.12.1991 nr. 936. 

Tana kommune ønsker å utbedre veien samt forbygge for videre erosjon med påfølgende skader.

I følge verneforskriften kap. V nr. 3 er vedlikehold av anlegg og veier tillatt. Dersom det skal gjennomføres forbygging langs veistrekning, vil tiltaket lett falle inn under verneforskriften kap. IV nr. 1, og være forbudt. Disp. til tiltaket kan gis etter naturmangfoldloven § 48. 

Vi har vært i kontakt med Fylkesmannen i Troms og Finnmark for vurdering av hvilke tiltak som tillates.

Det vil bli gjennomført møte og befaring med Fylkesmannen i nær framtid.

                                     

Utvasking 2 Høyholmveien
Utvasking Høyholmveien Utvasking av Høyholmveien 1

 

Flyfoto 1970/71 og 2018

Bildet fra 1970/71 er to flyfotoer som er kombinert pga ulike bildeutsnitt..

Dra for å sammenligne: