Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Uttalelse - Intensivberedskapen ved Kirkenes sykehus må opprettholdes

Hovedutvalget for oppvekst omsorg og kultur i Tana har i møte 31.01.23 vedtatt en uttalelse om Intensivberedskapen ved Kirkenes sykehus må opprettholde.

I 2020 gikk Stortinget inn for at Kirkenes sykehus skal ha intensivberedskap på nivå 2.

Det betyr en permanent beredskap med respiratorkapasitet tilstrekkelig med materiell og personell.

Finnmarkssykehuset har fått i oppdrag fra Helse Nord å vurdere avvikling av tilbudet, dvs. om intensivbehandling kan utføres av andre sykehus i regionen.

Dette vil hovedutvalget for helse, omsorg, oppvekst og kultur i Tana advare sterkt imot.

Det ser vi på som et brudd på Stortingets vedtak og intensjonen bak.

Intensivberedskap nivå 2 må opprettholdes.

Det er en overordnet målsetting i norsk helsepolitikk at alle innbyggere skal ha et likeverdig helse- og sykehustilbud.

Øst-Finnmarks beliggenhet lengst nordøst og med grense til Russland, stor aktivitet i Barentshavet, lange avstander og klimatiske forhold med til tider stengte kommunikasjoner, tilsier opprettholdelse av all tilgjengelig beredskap.

En avvikling av intensiv- og respiratorkapasiteten i Kirkenes vil svekke innbyggernes muligheter for overlevelse ved akutte hendelser/ulykker, og vil igjen skape utrygghet og et brudd med landets vedtatte helsepolitikk.

Tana kommune vil på det sterkeste henstille til Helse Nord og regjeringen om å opprettholde intensivberedskapen på nivå 2 ved Kirkenes sykehus.

 

Hovedutvalget for oppvekst omsorg og kultur i Tana