Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Uttalelse fra kommunedirektøren - Status i Tana kommune og veien fremover

På grunn av den senere tids medieoppslag om Tana kommune anser kommunedirektøren med sin strategiske ledergruppe det viktig å komme med en uttalelse.

Det vises særlig til brev fra personalavdelingen i Tana kommune som uttrykker bekymring for arbeidsmiljøet i rådhuset i Tana kommune. Brevet tas imot med dypt alvor.

Vi vil berømme ansatte som sier ifra når de føler at ting ikke er greit. Lederne i Tana kommune ønsker engasjerte ansatte som bryr seg ved å ta ordet og be om endring. I Tana kommune skal det være trygt å varsle og de ansatte skal ha tillitt til at bekymringsmeldinger følges opp. Slik bygger vi en åpen kommune med innovasjon og utvikling til å imøtekomme et samfunn i stadig endring.

Det er en krevende situasjon i Tana kommune. Den store svindelsaken har resultert i at to toppledere mistet sine stillinger og rettssaken starter innen kort tid. Det har etterlatt et vakuum og en stor ryddejobb. Dette har vært overveldende og vanskelig å stå i det, både for ledere og ansatte.

Ny kommunedirektør tiltrådte august 2021. Kommunen har per i dag ingen overordnet systematisk og planmessig introduksjon til nyansatte. Dette jobber vi med.

Strategisk ledergruppe har fungert som kommunedirektørens rådgivende organ fra dag én. Siden den tid har kommunen gjennomgått en vanskelig budsjettprosess. Videre er det usikkerhet rundt det store, planlagte, interne omstillingsprosjektet, samt samarbeidsprosjekter med andre kommuner (4K). I tillegg er det kommet varsler mot toppledere i kommunen, herunder mot kommunedirektøren.

Tillit er en ferskvare som stadig må vedlikeholdes ved kontinuerlig å snakke om vanskelige saker, ha klare spilleregler for kommunikasjon og hvordan vi håndterer uoverensstemmelser. Dette må også vi i toppledelsen i Tana kommune jobbe med.

Kommunedirektøren ønsker sammen med strategiske ledergruppe å kommunisere hvor viktig alle er som jobber i Tana kommune er. Vi har tillit til jobben dere gjør for brukerne av tjenestene våre. Vi vet at våre ansatte vier det aller mest dyrebare vi mennesker har, nemlig vår tid, til Tana kommune og står på hver eneste dag.

Vi har mye godt i vente. Vi skal jobbe langsiktig for orden i organisasjonen, for gode strukturer og rutiner, for større involvering av de ansatte, for bedre ledelse, for kompetanseheving og rekruttering. Når vi har det bra internt vil dette også gjenspeiles i tjenestene vi gir til Tanas befolkning.

Vi legger til grunn at Tanas verdier åpenhet, ansvar, omsorg og respekt gjenspeiles i vårt daglige arbeid som profesjonell aktør. Endring er krevende. Vi håper dere vil stå sammen med kommunedirektøren og strategisk ledergruppe i det som kommer.

Med hilsen

Inger Eline Eriksen Fjellgren, kommunedirektør

Heidi Wilgård, kommunalsjef oppvekst

Jakob Lanto, konstituert fagleder helse og omsorg

Arnfinn Bønå, virksomhetsleder stab/støtte

Solveig Therese Halonen, virksommhetsleder bygg og anlegg

Frank Martin Ingilæ, virksomhetsleder utviklingavdelingen

DSC03403.jpg

Bilde: Frank Martin Ingilæ