Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø lyser ut midler med søknadsfrist 19.06.15.

Utlysning av midler til informasjonstiltak om god forvaltnings av villaks.

Stortinget har bevilget ekstramidler til prosjekter som kan bidra til god forvaltning av villaksen og villaksbestandene i Tanaelva er spesielt nevnt i bevilgningen. Informasjon om kriterier og krav til søknader ligger her.

Søknader fremmes til Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø (KLV) innen den 19.06.2015. Spørsmål knyttet til utlysningen kan stilles til Frode Staldvik (mobil: 41495000, e-post: frode.staldvik@hint.no).