Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Utlegging av listeforslag til ettersyn - Kommunestyrevalget 2019

I medhold av valglovens § 6-6 (1) legger valgstyret innkomne listeforslag for kommunestyrevalget 2019 i Tana ut til ettersyn etter hvert som de kommer inn på følgende steder:

Det er innkommet følgende listeforslag:

(listen oppdaterte etter hver som andre listeforslag kommer inn)